Dobrodošli u naš webshop! Naša nova adresa je Bulevar Mihajla Pupina 6 (preko puta bioskopa *Arena*)

Bulevar Books Bulevar Books

UMETNOST _ ZMAJEVA MALA VELIKA KNJIGA

Autor: ****
Izdavač: ZMAJ DOO
ISBN: 9788648905086
Godina izdanja:
1466.67 RSD
Više od 450 reprodukcija u boji. Najnoviji vizuelni pregled zapadnog slikarstva. Obuhvata celokupnu istoriju zapadnog slikarstva, od praistorije do postimpresionizma. Sa više od 450 reprodukcija u boji, najpoznatijih slika, frezaka i mozaika, pokriva svaki značajan stil i period u umetnosti. Počevši sa Evropom u praistorijskom periodu, starim Egiptom, Grčkom i Rimom, kreće se kroz vizantijsku i gotsku umetnost, zatim kroz renesansu, manirizam, barok, rokoko, neoklasicizam i romantičko slikarstvo i završava se impresionizmom i eklektičnim postimpresionistima koji su najavili avangardne pokrete XX veka. Niko nije bolje opisao umetnost od Marsela Prusta u Pronađenom vremenu: „Zahvaljujući umetnosti, umesto da vidimo jedan svet, naš sopstveni, mi ga vidimo u mnogostrukosti, i koliko ima originalnih umetnika, toliko svetova nam stoji na raspolaganju, koji se međusobno razlikuju u mnogo većoj meri od svetova koji kruže oko beskonačnosti...“ Zapadno slikarstvo podeljeno je na 13 hronološki poređenih poglavlja, od praistorijskog doba do ranog XX veka. Svako poglavlje počinje kratkim esejem u kojem se daje sažet pregled perioda. Više od svega ostalog, Mala velika knjiga o umetnosti osmišljena je kao vizuelni uvod u umetnost.