Dobrodošli u naš webshop! Naša nova adresa je Bulevar Mihajla Pupina 6 (preko puta bioskopa *Arena*)

Bulevar Books Bulevar Books

EKOHIDROLOGIJA

Autor: POČUČA NIKOLA
Izdavač: GRAĐEVINSKA KNJIGA AD
ISBN: 9788639505400
Godina izdanja:
605.00 RSD
Knjiga se bavi najaktuelnijom temom koja se danas može obrađivati. U knjizi su date opšte zakonitosti i prikaz savremenih gotovih uređaja za obradu voda, kao i Direktiva 2000/06/EC. Autor preko osnova teorijskih postavki, značenju voda za održivi razvoj i kvalitet življenja, daje i pregled procesa koji se primenjuju kod odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i prikaz savremenih uređaja za obradu voda.Knjiga je namenjena svima koji se bave problematikom zaštite voda ili zaštitom životne sredine u širem smislu.