Dobrodošli u naš webshop! Naša nova adresa je Bulevar Mihajla Pupina 6 (preko puta bioskopa *Arena*)

Bulevar Books Bulevar Books

LET'S DANCE _ NOVE METODE U PLESNOJ PEDAGOGIJI

Autor: JOSIPOVIĆ ALEKSANDAR
Izdavač: UTOPIJA DOO
ISBN: 9788685129841
Godina izdanja:
770.00 RSD

Ovo delo ima za cilj da predstavi spektar autorovog pedagoškog rada iz oblasti plesa i pokreta. Aleksandar Josipović započinje svoju knjigu predstavljanjem osnovne strukture razvoja plesa, a potom nastavlja da ukazuje na interakciju plesne pedagogije s drugim umetnostima, što je odlika savremenog doba.

U sjajnoj knjizi Aleks?ndr? Josipović? nije prikazan s?mo st?v i refleksij? profesion?lnog ples?č? već i usredsređenost kako na početnike, tako i na studente i učitelje. To je sjajna osnova za obuku instruktora, učitelja plesa, plesača i svih onih koji se b?ve „telom i pokretom“ iz r?zličitih aspek?t?, s jednost?vnošću i preciznošću post?vljenih ciljev? i svih veštin?, koje su neophodne k?ko bi učenik n?predov?o.

To je jedna od onih retkih akademskih publikacija koja će sigurno podsticati na diskusiju u učionici. Bez obzira na to da li se bavite učenjem plesa i /ili plesnom pedagogijom, ovo delo će vam pružiti korisne informacije. Građa je veoma razložno predstavljena (sa fotografijama i dijagramima) i jasnom idejom, što po svojim osobinama doprinosi čitanju i olakšava učenje plesa i plesne pedagogije.

Knjiga predstavlja i promoviše savremenu edukaciju, pedagoške metode dostupne svima, od roditelja, učitelja plesa i instruktora, ali i osnovu z? r?zmenu idej?, us?vrš?v?nje i podstic?j z? neprestano n?predov?nje! Laka za praćenje i čitanje, ilustrovana fotografijama i dijagramima, Josipovićeva knjiga dokazuje da je od neprocenjive vrednosti i za nastavnike i učenike u svim oblastima / stilovima plesa.

Širokog raspona i provokativnog uvoda, knjiga je podjednako značajna za umetnike i studente, kao i profesore iz scenske / izvođačke umetnosti – plesa. Vredna pažnje i kupovine.

Aleksandar Josipović je rođen 1981. godine, plesnu pedagogiju diplomirao u Fracuskoj. Iza njega je 20 godina uspešne karijere, osam nacionalnih titula državnog šampiona u sportskom plesu, kao i brojni gala nastupi od Helsinkija, Buenos Airesa, San Franciska do Kine.
Bio je polufinalista Svetskog kupa i državni reprezentativac.
Godine 2008/09. radio na projektu / performansima o holokaustu – životu i radu Simona Vizentala.