Dobrodošli u naš webshop! Naša nova adresa je Bulevar Mihajla Pupina 6 (preko puta bioskopa *Arena*)

Bulevar Books Bulevar Books

TAJNI GOVOR TELA

Autor: JOSIPOVIĆ ALEKSANDAR
Izdavač: UTOPIJA DOO
ISBN: 9788662890269
Godina izdanja:
550.00 RSD
Osnova međuljudskih odnosa jeste komunikacija! Suštinska težnja čoveka jeste da se izrazi, da shvati i da bude shvaćen, da se na taj način poveže sa drugim ljudima, da stvori neku zajednicu itd. Komunikacija je oduvek bila bitan uslov za život i obavljanje poslova unutar zajednice – ona je osnova i uslov uspeha svih međuljudskih odnosa, kako privatnih tako i poslovnih. …
U savremenom svetu ne postoji način da ne komuniciramo. Komuniciranje je jedno od najsloženijih, najobuhvatnijih i svakako najdinamičnijih i najatraktivnijih odnosa u ljudskom društvu…
Za većinu ljudi pojam neverbalna komunikacija se odnosi na komunikaciju koja se ostvaruje drugim sredstvima mimo reči. Neverbalna komunikacija jeste vrsta uglavnom spontane, ali i namerne komunikacije, kojom osobe bez reči – gestovima, načinom držanja tela, izrazom lica, pogledom ili bojom glasa – izražavaju i razmenjuju namere, emocije, raspoloženje, stavove ili želje.