Ekonomija i politika u globalnom društvu

je dodato u korpu

Ekonomija i politika u globalnom društvu

Radovan Pejanović
  • Izdavač: Akademska knjiga
  • Godina izdanja: 2018
  • ID: 28843
  • RSD 1,320.00

Politekonomskim pristupom i metodom kritičkog preispitivanja razmatrali smo dva ključna elementa funkcionisanja mehanizma globalnog kapitalističkog društva: ekonomiju i politiku. U okviru ekonomije analizirali smo dva aspekta: odnos između tržišta i države (slobode i nužnosti) kao dve fundamentalne kate­gorije institucije i instrumenta društva i ekonomije i neoliberalni koncept razvoja kapitalističkog društva koji je doveo do neodrživih društveno-ekonomskih od­nosa i posledica. U okviru politike predmet posmatranja su: ugrožena demokra­tija kao civilizacijska tekovina i narušeni međunarodni odnosi Zapad–Rusija koji su ključni za dalju sudbinu čovečanstva. Cilj ove knjige je da ukaže na moguće puteve izlaska društva posebno ekonomije i politike iz opasnog i zabrinjavajućeg lavirinta u koji je upalo. Autor upozorava i na nužnost izgradnje socijalno pra­vednijeg i održivog društva kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou. Knjiga se sastoji iz četiri eseja (indirektno povezana). Ona otvara niz pitanja podstiče na razmišljanje i navodi na moguće odgovore iz ove aktuelne društve­no-ekonomske problematike.