Istočni divan

je dodato u korpu

Istočni divan

Dževad Karahasan
  • Izdavač: Blum izdavaštvo
  • Godina izdanja: 2019
  • ID: 54218
  • RSD 999.00

„Istočni diwan” napisan je u duhu Selimovićevih romana. Kombinujući detektivski zaplet i političke intrige na istorijskoj pozornici Istoka sa svojim besprekornim poznavanjem sufizma Karahasan pripoveda tri zasebne ali tematski i motivski povezane priče o islamskim misticima različitih epoha: El-Mukaffi El-Halladžu i El-Tevhidiju. Autor analizira ključne probleme čovekove egzistencije i poziva čitaoca na preispitivanje onoga što je univerzalno definišuće.

Karahasan je jedan od najpoznatijih savremenih autora sa naših prostora. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada i priznanja među kojima su i Počasna nagrada „Hajnrih Hajne” Geteova medalja Nagrada „Bruno Krajski” Herderova nagrada itd