Leva hemisfera

je dodato u korpu

Leva hemisfera

Razmig Kešejan
  • Izdavač: Fakultet za medije i komunikacije - FMK
  • ID: 19
  • RSD 990.00

Sa krizom kapitalizma potreba za alternativom sve je intezivnija a ključna bitka u sukobu radikalnih pokreta i snaga reakcije odvija se na polju teorije. Izazov savremene kritičke teorije je promišljanje korenitog društvenog preobražaja bez padanja u zamke iz prošlosti što je ujedno i zajednički imenitelj za sve nove pristupe. Knjiga LEVA HEMISFERA je prva globalna kartografija savremene kritičke misli kojom nam autor kroz intelektualno mapiranje više od 30 teoretičara ukazuje na veliki potres koji se desio u geografiji misli kao i na potrebu za identifikacijom novog „subjekta emancipacije“.