Orlando

je dodato u korpu

Orlando

Virdžinija Vulf
  • Izdavač: Arete d.o.o.
  • Godina izdanja: 2017
  • ID: 1893
  • RSD 900.00

Orlando Virdžnije Vulf predstavlja jedan od najvažnijih romana svetske književnosti. Hrabri postupci koje Virdžinija Vulf koristi da bi izgradila Orlanda kao ideju ili suštinu čovečnosti nesvakidašnji su i danas a samo čitanje predstavlja avanturu kroz umetnost reči.Orlando je u osnovi estetika čarolije i avanture. Samo plan je širok nov ogroman. Ne samo život jednog čoveka kao avantura nego istorija čovečanstvo civilizacija u avanturi. Roman taj to je na istorijske evokacije nakalamljena fikcija najkapricioznija najsmelija najneodgovornija. Orlandovo biće i življenje počinje u prvoj polovini XVI veka i traje do danas; Orlando je naizmenično muško i žensko; i kao muškarac kroz vekove plemić lovac avanturist zavodnik žena ambasador pisac; kao žena žena u svim suknjama od srednjovekovne preko krinolina do današnje kratke; i žena svakojaka od kokote preko intelektualke do udate žene koja se porađa.Uopšte se čitalac pita: šta je upravo ili šta je sve taj Orlando? Nije dovoljno jasan. Je li to odiseja duše? Ili odiseja jedne autorove misli? Ili fantazija o metamorfozi čoveka? Ili sa Orlandom koji kroz nebroj svojih faza jednako hoće da bude pesnik i nosi jednu pesmu u nedrima – simbol čovečanstva koje kroz sve istorijske slojeve vuče na gore ideja svetlosti?