PANIKA U INTERSITIJU

je dodato u korpu

PANIKA U INTERSITIJU

Janko Vujinović
  • Izdavač: Filip Višnjić
  • Godina izdanja: 2017
  • ID: 2158
  • RSD 1,320.00

Vujinović je izabrao za formiranje svoga pripovednog oblika onu vrstu pripovedne tradicije koju je uspostavio Miloš Crnjanski i to je činio sa merom prihvatajući i autorski produžavajući onaj ogranak u modernom srpskom pripovedanju za koji bismo sa pravom mogli reći da je reprezentativan za našu umetničku i kulturnu tradiciju. (Mihajlo Pantić)Nesumnjivo Vujinović je nastavljač Vukove jezičke tradicije ali njegovo oružje je savremena poetika romana koja se poziva na tradiciju srpskog ranog nadrealizma. Pokušaj priližavanja Istoka i Zapada obnavljanje paganske mitologije i paradigmat putovanja vezuje Vujinovića sa srpskom avangardom.(Boguslav Žjelinjski)