Recke smrti 1

je dodato u korpu

Recke smrti 1

Veronika Rot
  • Izdavač: URBAN READS
  • Godina izdanja: 2017
  • ID: 442
  • RSD 999.00

Na planeti na kojoj su nasilje i osveta pravilo u galaksiji u kojoj su neki favorizovani samo zbog sudbine koja im je pisana ? svaki čovek razvija svoj strujodar jedinstvenu moć datu da oblikuje svačiju budućnost. I mada većina ima neku korist od svog strujodara Akos i Sajra nisu te sreće ? njihov dar čini ih ranjivim i podložnim tuđoj kontroli. Sajra je sestra okrutnog tiranina koji vlada narodom Šoteta. Akos je iz naroda miroljubivih Tuvanaca a njegova odanost porodici je bezgranična. Sajrin strujodar zadaje joj bol dajući joj istovremeno i moć ? koju njen brat koristi da bi mučio svoje neprijatelje.

Akosa i njegovog brata oteće šotetski vojnici i on će dati očajničko obećanje umirućem ocu da će brata osloboditi ? po svaku cenu. Sajra je mnogo više od od smrtonosne šibe u rukama svog brata; žilava hitra i pametnija nego što on misli. Akos će doveden u Sajrin svet kao slabašni dečak koji lako pocrveni izrasti u čoveka koji ne puca pod pritiskom. Neprijateljstvo između dve zemlje i dve porodice čini se nepremostivim i nerešivim i njih dvoje moraju da pomognu jedno drugome da bi preživeli ? ili da se uzajamno unište. Mogu li da ovladaju svojim darom svojom sudbinom i svojim životom i da povrate ravnotežu i mir u svoj svet?