SLEPE ULICE ISTORIJE

je dodato u korpu

SLEPE ULICE ISTORIJE

Neven Cvetićanin
  • Izdavač: Arhipelag
  • Godina izdanja: 2018
  • ID: 2576
  • RSD 880.00

Nastala kao plod autorovih istraživanja uzroka koji srpsko društvo u modernoj istoriji čine nestabilnim knjiga Slepe ulice istorije. Elita (dis)kontinuitet i legitimitet u svom središtu ima pitanja (dis)kontinuiteta i legitimiteta ali se na njima ne zaustavlja već ispituje moguće i nužne korake koje je neophodno da učine srpske elite kako bi društvo iz konfliktnog i distorzičnog stanja (dis)kontinuiteta bilo prevedeno u stanje smirujućeg delatnog i beskonfliktnog legitimiteta.Cvetićaninova knjiga ima najpre teorijsku eksplikaciju odnosa kontinuiteta i legitimiteta potom raspravu o ulozi elita u oblikovanju društvene i političke stvarnosti razmatranje problema odnosa kontinuiteta i legitimiteta u istorijskoj perspektivi koja seže od Prvog srpskog ustanka do naših dana analizu slučaja Velike Britanije i uslova istorijskog procesa konstituisanja britanske elite da bi u finalu knjige na tom temelju od istorijskog i teorijskog aspekta knjige autor prešao na praktični apsekt dajući konkretne predloge kako da srpsko društvo iz „začaranog istorijskog kruga“ ispunjenog prevratima sukobima i drugim istorijskim traumama pronađe „institucionalni izlaz“. Taj izlaz Cvetićanin prepoznaje u nužnosti da srpske elite oblikuju drugačiji institucionalni i konceptualni okvir koji bi vodio do ravnoteže društvenog smirivanja i neophodnog legitimiteta. Kao institucionalni okvir za oblikovanje legitimiteta u srpskom društvu Cvetićanin polazeći i od iskustva svojih ranijih knjiga pre svega Političke mehanike i veštine državništva i Državništva modernog doba predlaže model francuske Pete republike.– Srpsko društvo u prvim decenijama 21. veka odaje utisak nedovršenog i nestabilnog društva koje tumara kroz lavirinte istorije često završavajući u njihovim slepim ulicama. Posvađano iznutra podeljeno prema spolja izloženo i iznutra i spolja „ratu svih protiv sviju“ bez bazičnog poverenja između različitih delova društva srpsko društvo ima sve razloge da brine za svoj dugoročni opstanak – kaže Neven Cvetićanin u knjizi Slepe ulice istorije.Knjiga Nevena Cvetićanina je razložna i provokativna rasprava poziv na dijalog kao neophodan uslov prepoznavanja razumevanja i uspostavljanja legitimiteta kao načina da se iz slepih ulica istorije pređe u prohodne istorijske tokove.