ŠTA SLIKE ŽELE?

je dodato u korpu

ŠTA SLIKE ŽELE?

V. Dž. T. Mičel
  • Izdavač: Fakultet za medije i komunikacije - FMK
  • Godina izdanja: 2016
  • ID: 16
  • RSD 1,760.00

U knjizi Šta slike žele? autor smatra da bi trebalo odbaciti uvreženo mišljenje i pogled na slike kao na inertne objekte koji prenose značenja te da na njih treba računati kao na animirana bića sa željama potrebama apetitima i sopstvenim zahtevima i pogonima. Na fonu vizuelnih umetnosti književnosti i masovnih medija autor ukršta „cyberpunk“ filmove i iskrivljene analize vizantijskih ikona rasne stereotipe javne spomenike drevne idole i moderne klonove. Otvarajući nove vidike u ikonologiji i oblastima vizuelne kulture on razmatra značaj klonirane ovce Doli kao ispunjenje antičkog sna o stvaranju žive slike a rušenje Svetskog trgovinskog centra označava kao novu i virulentnu formu ikonoklazma.

Predgovor / 9

Zahvalnica / 11PRVI DEO: SLIKE / 17

1. Znaci života / Teror kloniranja / 21

2. Šta slike žele? / 49

3. Predstava želje / 81

4. Višak vrednosti slika / 101DRUGI DEO: PREDSTAVE / 139

5. Oblikovanje predmeta / 143

6. Uvredljive slike / 161

7. Carstvo i objektnost / 187

8. Romantizam i život stvari / 219

9. Totemizam fetišizam idolatrija / 243TREĆI DEO: MEDIJI / 255

10. Obraćanje medijima / 259

11. Apstrakcija i umetnost / 283

12. Šta skulptura želi: Smeštanje Antonija Gormlija / 309

13. Kraj američke fotografije: Robert Frenk kao nacionalni medij / 335

14. Živa boja: Rasa stereotip i animacija u filmu Nasamareni Spajka Lija / 359

15. Umetničko delo u doba biokibernetičke reprodukcije / 377

16. Pokaži i vidi: Kritika vizuelne kulture / 407Biografija autora / 434