ZAGOR ODABRANE PRIČE 38 – POVRATAK NATA MURDA

je dodato u korpu